RTG stomatologiczne - JTRadiologia

Idź do spisu treści

Menu główne:

RTG stomatologiczne

RTG stomatologiczne

Pracownia radiologiczna wyposażona jest także w aparat do wykonywania badań wewnątrz ustnych stomatologicznych  firmy Carestream 2100 z radiowizjografią Carestream 5100.
Nowoczesna stomatologia zachowawcza, protetyka czy endodoncja nie mogą funkcjonować bez precyzyjnej radiologii. Badanie RTG to podstawa prawidłowej diagnostyki w stomatologii.

     Najnowszej generacji aparat rentgenowski KODAK 2100 wyposażony w generator wysokiej częstotliwości, oferuje najwyższej jakości precyzję diagnostyczną i doskonałe warunki bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. Pozwala uzyskać zdjęcia o perfekcyjnej jakości, przy jednoczesnym zminimali -zowaniu dawki promieniowania.
Dodatkowo zastosowanie systemu radiowizjografii cyfrowej pozwala uzyskać zdjęcie rentgenowskie w prosty i szybki sposób - obraz jest widoczny na ekranie komputera natychmiast po ekspozycji i może być kilkadziesiąt razy powiększony, co pozwala przeanalizować najmniejsze detale.

Dzięki zastosowaniu czujnika elektronicznego zamiast tradycyjnej kliszy rentgenowskiej system radiowizjografii pozwala aż o 90% obniżyć dawkę promieni rtg potrzebną do wykonania zdjęcia, co obecnie jest niezwykle ważne, gdyż stomatologia XXI wieku nie może obyć się bez wykonywania wielu zdjęć rtg niezbędnych zarówno do diagnostyki, jak i kontroli przebiegu leczenia.

Sprzęt jest poddawany na bieżąco testom specjalistycznym, wykonywanym przez firmy posiadające certyfikaty WSSE w Warszawie.
Wszystkie aparaty spełniają wymagania, jakie są stawiane tego typu urządzeniom, co również jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego